Pion Sportowy

Pion sportowy koordynuje wszystkie działania związane ze szkoleniem młodzieży oraz wyborem zawodników, którzy zasilą szeregi klubu Dragon Pomorze. 

  1. Począwszy od kategorii Młodzik w klubie Dragon Pomorze powstają dwie grupy A oraz B składające się z 18 Zawodników, w których znajdą się wyróżniający Zawodnicy ze Szkółek wchodzących w skład Stowarzyszenia.
  2. Każdą kategorię wiekową prowadzi dwóch Trenerów i jeden Asystent.
  3. O wyborze Trenerów na wniosek Koordynatorów decyduje Zarząd.
  4. Zespoły uczestniczą w rozgrywkach Pomorskiego ZPN.
  5. Koordynatorami Pionu Sportowego są: Marek Widzicki oraz Maciej Osłowski.
  6. Komisje Rekrutacji Sportowej, zajmującą się wyborem zawodników którzy przejdą ze szkółek wchodzących w skład Stowarzyszenia do Klubu Sportowego Dragon Pomorze tworzą trenerzy: Marek Widzicki, Radosław Szabłowski, Maciej Osłowski, Sylwester Skrzyński, Michał Pempkowiak.