Stowarzyszenie

W skład Stowarzyszenia KS DRAGON POMORZE wchodzą reprezentanci wymienionych szkółek:

  • AP Banino;
  • GKS Kowale;
  • KS Chwaszczyno;
  • LZS Dragon Bojano;
  • Orły Osowa;
  • SKS VIGO Tuchom;
  • UKS Dragon Bojano

Każdy w/w członek deklaruje miesięczne wpłaty na konto KS Dragon Pomorze w wysokości 150 zł, które będą przeznaczane na działalność statutową.

Siedzibą KS Dragon Pomorze będzie Chwaszczyno (80-209) przy ul. Żeromskiego 9.

Stowarzyszenie dokona wyboru wspólnego dla wszystkich Szkółek Dostawcę Sprzętu Sportowego.

Stowarzyszenie Zobowiązuje się do pozyskania Firm Partnerskich, które będą aktywnie wspierać rozwój Klubu KS Dragon Pomorze.